Oldal kiválasztása

Jelen adatvédelmi szabályzat ismerteti, hogy a pladis néven kereskedő PLDS Europe BV (a „Vállalat”, „mi”) – ennek a webhelynek a tulajdonosaként – a webhely és annak tartalma („Webhely”) használata során hogyan gyűjti és dolgozza fel az ön személyes adatait, illetve hogyan használjuk és védjük ezeket az adatokat, továbbá ismerteti az ön jogait ezekkel az adatokkal kapcsolatban.

A személyes adatok olyan adatok vagy adatok kombinációja, amelyek lehetővé teszik az ön azonosítását.

 

Az általunk használt személyes adatok

Különböző forrásokból gyűjtünk személyes adatokat önről, ezek többek között a közvetlenül öntől begyűjtött adatok (pl. amikor ön kapcsolatba lép velünk), valamint az alábbiakban ismertetett, egyéb forrásokból önről gyűjtött adatok lehetnek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy megtörténhet, hogy jogszabály kötelez bennünket arra, hogy önről személyes adatokat gyűjtsünk, vagy az ön és köztünk fennálló szerződéses jogviszony szükségessé teszi a személyes adatok gyűjtését. Ezen adatok rendelkezésünkre bocsátásának elmulasztása meggátolhat vagy késleltethet bennünket ezen kötelezettségek teljesítésében. Az ön adatainak gyűjtése időpontjában értesítjük önt, amennyiben bizonyos adatok gyűjtése kötelező, és felhívjuk a figyelmét az ezen adatok megadásának elmulasztásából eredő következményekre is.

 

A közvetlenül öntől begyűjtött személyes adatok

Az általunk közvetlenül öntől begyűjtött adatok az alábbi kategóriákhoz tartoznak:

 • személyes adatok (pl. név, nem, életkor)
 • egyéb elérhetőségi adatok (mint például telefonszám, e-mail-cím, postacím vagy mobilszám)
 • az ön által használt cookie-k vagy egyéb, eszközök azonosítására alkalmas technológiák segítségével („Cookie-k és követési technológiák”) automatikusan gyűjtött adatok

 

Más forrásokból gyűjtött adatok

A közösségi oldalakról (facebook, Twitter, Instagram) is gyűjtünk adatokat önről

Az önről az ezekből a forrásokból gyűjtött adatok az alábbi kategóriákhoz tartoznak:

 • személyes adatok (pl. név, születési idő)
 • elérhetőségi adatok (pl. telefonszám, e-mail-cím, postacím vagy mobilszám)
 • az ön által velünk vagy a közösségi médiában megosztott vélemények

 

Személyes adatainak használata

Az ön személyes adatait az alábbi célokra használjuk fel:

 • hogy kikérjük véleményét termékeinkkel, szolgáltatásainkkal vagy webhelyeinkkel kapcsolatban
 • webhelyeink, termékeink és szolgáltatásaink jobbá tétele, valamint az ön érdeklődésének megfelelő, személyre szabott tartalom nyújtása érdekében
 • kérdései és kérései megválaszolása érdekében
 • az esetleges promócióinkkal kapcsolatos kapcsolattartás érdekében
 • webhelyünkön történő bejelentkezése esetén személyazonossága igazolása érdekében
 • termékinformációk, promóciós vagy egyéb ajánlatok általunk, anyavállalatunk, leányvállalataink és kapcsolt vállalkozásaink, webfejlesztők és egyéb promóciós partnereink által történő küldése érdekében, figyelembe véve az ön reklámokkal kapcsolatos beállításait
 • felhasználási feltételeink keretében az önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében
 • a ránk vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés, illetve a szabályozó és bűnüldöző szervekkel való együttműködés érdekében
 • szükség esetén törvényes jogaink gyakorlásához, például csalások, szellemi tulajdonjog megsértése vagy jogsértések felderítése, megelőzése vagy az ellenünk ezek elkövetésére vonatkozóan felhozott állításokra való reagálás céljából
 • vészhelyzet esetén a webhely felhasználói vagy a nyilvánosság egészségének és biztonságának megóvása érdekében, illetve nemzetbiztonsági célokból

 

Az adatfeldolgozás jogalapja

Az ön személyes adatainak feldolgozásához jogalappal kell rendelkeznünk. Leggyakrabban ez a jogalap az alábbiak egyike:

 • az önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítése, például azoknak a promócióknak a kezeléséhez, amelyekre ön feliratkozott
 • jogi kötelezettségeinknek való megfelelés, például bírósági végzésre való reagálás esetén
 • saját jogos üzleti érdekeink – például az önnel folytatott kommunikációhoz vagy ahhoz, hogy megértsük, hogyan használja webhelyünket az általunk előállított termékek tekintetében, és hogy ezek alapján javíthassunk rajtuk. A személyes adatoknak jogos üzleti érdekeink érdekében történő feldolgozása során erős biztosítékokat alkalmazunk személyes adatai védelme érdekében, továbbá gondoskodunk róla, hogy jogos üzleti érdekeink ne írják felül az ön érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságjogait. Amennyiben többet szeretne megtudni az összevető vizsgálatról, amelyet a személyes adatainak a jogos üzleti érdekeink céljából történő feldolgozása előtt végzünk, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

Megtörténhet, hogy a törvény által meghatározott esetekben (például direkt marketinggel kapcsolatos tevékenységeink, cookie-k és követési technológiák kapcsán, vagy érzékeny személyes adatok feldolgozása esetén) az ön beleegyezését kell kérnünk bizonyos típusú személyes adatok gyűjtéséhez és használatához. Amennyiben személyes adatainak feldolgozásához kérjük beleegyezését, a jelen adatvédelmi szabályzat alján megadott elérhetőségeken ön bármikor visszavonhatja azt.

 

Adatok megosztása

Az ön személyes adatait az alábbi esetekben oszthatjuk meg harmadik felekkel:

 • pladis cégcsoporthoz tartozó vállalatok. A PLDS Europe BV végső tulajdonosa a Yildiz Holding AS („Yildiz”). Szorosan együttműködünk egyéb, a pladis cégcsoporthoz és a Yildizhez tartozó céggel és vállalattal. Megtörténhet, hogy marketing, ügyféloptimalizáció, illetve belső jelentés céljából megosztunk ezekkel bizonyos információkat az ön által webhelyünkön a cégcsoport más vállalataival folytatott kommunikációjával, illetve bármilyen aggályával vagy panaszával kapcsolatos információkat. A pladis-szal kapcsolatos további információkat itt talál: https://pladisglobal.com/
 • Szolgáltatók és üzleti partnerek. Személyes adatait megoszthatjuk számunkra vagy velünk közösen marketingszolgáltatásokat és egyéb üzleti műveleteket biztosító szolgáltatókkal és üzleti partnerekkel. Például: promóciók és egyéb események kezelése, hírlevelek és marketingüzenetek küldése, webhelyünk hosztolása vagy kezelése, ügyfélszolgálati kommunikációs és üzenetküldő szolgáltatások biztosítása és adatelemzés céljával.
 • Bűnüldöző szervek, bíróságok, szabályozó testületek, kormányzati szervek vagy egyéb harmadik felek. Személyes adatait megoszthatjuk ezekkel a harmadik felekkel, amennyiben az szükséges jogszabályi vagy szabályozási kötelezettségeinknek való megfelelés érdekében, vagy egyéb módon, jogaink vagy bármely harmadik fél jogainak a védelme érdekében.
 • Eszközvásárlók. Személyes adatait megoszthatjuk bármilyen olyan harmadik féllel, aki megvásárolja, vagy akire átruházzuk valamennyi vagy lényegében valamennyi eszközünket és üzleti érdekeltségünket. Amennyiben sor kerül ilyen jellegű értékesítésre vagy átruházásra, minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak biztosítására, hogy az a jogi személy, aki részére továbbítjuk az ön személyes adatait, azokat a jelen adatvédelmi szabályzattal összhangban használja fel.

Tekintettel, hogy egy globális vállalat részeként működünk, megtörténhet, hogy a fent említett fogadó alanyok az ön illetősége (vagy a mi illetőségünk) szerinti joghatóságon kívül találhatók. További információkért olvassa el az alábbi, „Nemzetközi adattovábbítás” című szakaszt.

 

Nemzetközi adattovábbítások

Az ön személyes adatai továbbíthatók, tárolhatók és feldolgozhatók olyan országba, amelyről nem köztudott, hogy az európai uniós jog értelmében megfelelő szintű biztonságot nyújt a személyes adatok védelme tekintetében.

Megfelelő biztosítékokat léptettünk életbe (mint például szerződésben rögzített kötelezettségvállalásokat) a vonatkozó jogszabályi követelményekkel összhangban az ön adatai megfelelő védelmének biztosítása érdekében. A bevezetett megfelelő biztosítékokról további tájékoztatást kap a lap alján megadott elérhetőségeinken.

 

Gyermekek

Komolyan vesszük a gyermekek adatainak védelmét. Ezt a webhelyet az illetőségünk szerinti országban alkalmazandó valamennyi jogszabály betartásával üzemeljük. A 16 évnél fiatalabb gyermekek esetében bármilyen személyes adatnak a webhelyen történő megadásához kötelező a szülő/gyám beleegyezése. Nem tesszük kötelezővé és nem kérünk az ennél fiatalabb gyermekek esetében a Webhelyen folytatott adott tevékenység szempontjából ésszerűen szükséges adatokon felül további személyes adatok közlését. Amennyiben az adatgyűjtés során azt állapítjuk meg, hogy egy adott felhasználó 16 évnél fiatalabb, személyes adatait szülője/gyámja beleegyezése nélkül nem használjuk fel vagy tároljuk. E nélkül a beleegyezés nélkül azonban a gyermek nem vehet részt bizonyos tevékenységekben. Bizonyos esetekben viszont megtarthatjuk és felhasználhatjuk ezeket az adatokat (a jelen adatvédelmi szabályzattal és az alkalmazandó joggal összhangban) a szülőnek/gyámnak bizonyos, az alkalmazandó jog által megengedett védelmi, biztonsági, felelősségvállalási és egyéb célból történő tájékoztatása és beleegyezésének megszerzése érdekében.

Cookie-k és követési technológiák

Cookie-kat és követési technológiákat alkalmazunk a webhelyünkhöz való hozzáféréshez, beleértve a Webhelyünk használatával kapcsolatos műszaki adatok automatikus gyűjtését ellátó IP-címeket is.

Ezek közé sorolható az ön internetes böngészője vagy számítógépe típusa, internetszolgáltatója domain-neve, a webhelyen való látogatások száma, valamint az effajta látogatások jellege és időtartama is. Összesített formában továbbá nyomon követjük a webhelyünket felkereső látogatók számát is. Ez az információ segít abban, hogy webhelyünk mindig naprakész és érdekes legyen látogatóink számára, illetve a kínált tartalomnak a látogatók érdeklődési köréhez való igazításában. A cookie-kon és az ezekhez hasonló technológiákon keresztül gyűjtött adatokat továbbíthatjuk potenciális partnereink, hirdetőink felé (akik ezeket az adatokat az ön érdeklődési körének megfelelő hirdetések küldésére használhatják) vagy egyéb harmadik felek felé.

A Webhelyünk által biztosított bizonyos funkciók működéséhez cookie-kat használunk, ezekhez pedig szükségesek az ön személyes adatai – pl. a velünk a közösségi hálón keresztül történő csatlakozáshoz. Ezen cookie-k elhelyezése előtt az ön beleegyezését fogjuk kérni.

Továbbá, lehetővé tehetjük a webhelyünkön hirdetéseket közlő, valamint webhelyünkön funkciókkal rendelkező harmadik felek (ideértve promóciós partnereinket is) számára, hogy cookie-kat helyezzenek el és azokhoz hozzáférjenek az ön számítógépén, azonban nem biztosítunk számukra hozzáférést a mi cookie-jainkhoz. További információkért figyelmébe ajánljuk Cookie-szabályzatunkat.

Ön letilthatja a cookie-kat számítógépes böngészőjén, illetve beállíthatja, hogy értesítést kapjon cookie-k küldése esetén. Azonban ha letiltja a cookie-kat, nem áll módunkban optimalizálni webhelyünkre való látogatását, ráadásul bizonyos funkciók is elérhetetlenné válhatnak.

 

Információbiztonság és információtárolás

Technikai és szervezési intézkedéseket ültetünk gyakorlatba az általunk birtokolt személyes adatok kockázati szintjének megfelelő adatbiztonság lehetővé tételéhez. Ezek az intézkedések a személyes adatok integritásának és bizalmas jellegének a folyamatos fenntartását biztosítják. A feldolgozás biztonságának biztosítása érdekében rendszeresen felülvizsgáljuk ezeket az intézkedéseket.

Személyes adatait addig tároljuk, amíg az egyes promóciókra vonatkozó Feltételekben és körülményekben foglalt jogviszony fennál ön és cégünk között. Mihelyt megszűnik ez a jogviszony, személyes adatait annyi ideig tároljuk még, ameddig az az alábbi célokból szükséges:

 • üzleti nyilvántartás fenntartása elemzési és/vagy könyvvizsgálati célokra
 • a törvény által előírt adatmegőrzési követelmény betartásához
 • bármilyen már fennálló vagy potenciális jogi követelés megtámadása vagy benyújtása céljából
 • a szolgáltatásokkal kapcsolatos bármilyen panasz kezelése céljából

Személyes adatait akkor töröljük, amikor azok a fenti célokra többé már nem szükségesek. Amennyiben vannak olyan adatok, amelyeket – technikai okokból – nincs lehetőségünk teljes mértékben törölni rendszerünkből, megfelelő intézkedéseket hozunk az illető adatok további feldolgozása vagy használata megakadályozása érdekében.

 

Személyes adataira vonatkozó jogai

Ön rendelkezik bizonyos jogokkal személyes adatait illetően, ezeket pedig törvény szabályozza. Ezek a jogok a következőkre vonatkoznak:

 • a személyes adataihoz való hozzáférés
 • az általunk önről tárolt adatok helyesbítése
 • személyes jogai törlése
 • személyes adatainak általunk való felhasználásának korlátozása
 • személyes adatainak általunk való felhasználásának megtagadása
 • visszavonni bármilyen eddigi beleegyezését
 • személyes adatait használható elektronikus formátumban kézhez kapni, valamint azokat egy harmadik fél részére továbbítani (adathordozhatósághoz való jog)
 • panaszt benyújtani tartózkodási helye szerint illetékes adatvédelmi hatósághoz

Kizárólag akkor küldünk önnek marketingüzeneteket e-mailen, szöveges üzenetben vagy egyéb elektronikus formában, ha ebbe ön beleegyezett.

Amennyiben vitatni vagy gyakorolni kívánja ezeket a jogokat, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a jelen adatvédelmi szabályzat alján feltüntetett elérhetőségeken.

Ha úgy véli, az általunk önről birtokolt bármelyik adat helytelen vagy nem teljes, a lehető leghamarabb értesítsen bennünket, mi pedig a tőlünk telhető leghamarabb javítjuk vagy frissítjük ezeket. Értesítjük önt, amennyiben kérelme teljesítéséhez további adatokra van szükségünk.

 

Módosítások

A megadott elérhetőségeken kérhet egy példányt a jelen adatvédelmi szabályzatról. Megtörténhet, hogy bizonyos időközönként módosítjuk e szabályzatot.

A jelen adatvédelmi szabályzat módosítása esetén értesítjük önt. Abban az esetben, ha a jelen adatvédelmi szabályzat módosításai alapvetően befolyásolják az adatfeldolgozás jellegét, vagy más módon jelentős hatással bírnak önre nézve, kellő időben értesítjük önt, hogy lehetővé tegyük jogainak gyakorlását (pl. hogy tiltakozzon az adatfeldolgozás ellen).

 

Kapcsolatfelvétel

A pladis néven kereskedő PLDS Europe BV felelős az általunk gyűjtött és feldolgozott személyes adatok kezeléséért.

Amennyiben kérdése vagy aggálya van személyes adatainak felhasználását illetően, kérjük, postai úton küldjön levelet a következő címre: Legal Department, pladis, Hayes Park, Hayes End Road, Hayes, Middlesex  UB4 8EE, United Kingdom, vagy pedig küldjön e-mailt a personaldataqueries@pladisglobal.com e-mail-címre.

Elkötelezettek vagyunk adatvédelemmel kapcsolatos bármilyen panasza vagy aggálya igazságos rendezése iránt. Ha azonban úgy véli, hogy mégsem jártunk sikerrel panasza vagy aggálya megoldásában, önnek jogában áll panaszt tenni az Magyarország adatvédelmi hatóságnál.

 

 1. MÁJUS